Detta kan & gör vi

LBF Konsult är kontrollansvarig enligt Nya PBL Behörighet K. RISE CertNr. SC1002-11. Vi är också RISE Certifierad entreprenadbesiktningsman CertNr.SC0592-13, samt utbildad BAS-U och BAS-P med mer än 30 år i Branschen.